MyBanner

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

20 พ.ค. 2565 ต้อนรับคณะของผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองกระเสียว      เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้ปกครองคนไหม่ของนิคมสร้างตนเองกระเสียว ได้นำคณะมาเยี่ยมชมสวนกสิกรรมธรรมชาติ ไร่นาป่าผสม บ้านแม่ทำ สีทา โดยได้พาคณะเยี่ยมสมสวน และได้ของติดไม้ติดมือกลับไปจำนวนหนึ่ง พร้อมบันทึกสมุดเยี่ยมชมสวน


เยี่ยมบ่อเลี้ยงปลา และเก็บหน่อไม้ด้วยตนเอง

เขียนบันทึกเยี่ยมชนสวน
ป้ายโฆษณา a-ads.com